Instrukcija za građane Srbije koji putuju u Saveznu Republiku Nemačku

Na osnovu zaključka Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 donetog na 60. sednici održanoj 28.12.2020, godine a koji je počeo da se primenjuje od 31.12.2020.:
“Da se od plaćanja naknade za antigensko ili RT-PCR testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev izuzimaju državljani Republike Srbije, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji ili deca ukoliko nisu državljani Republike Srbije, a kojima je potvrda o rezultatima o prisustvu virusa potrebna radi ostvarivanja putovanja u Saveznu Republiku Nemačku”.
Prilikom testiranja građanin potpisuje Izjavu,  da se testira radi putovanja u Saveznu Republiku Nemačku.