Naslovna

Svetski dan borbe protiv side - 1. decembar 2014. godine

U okviru obeležavanja datuma iz Kalendara javnog zdravlja 1. decembar – Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS se tradicionalno već niz godina obeležava u Srbiji. Ove godine se kampanja obeležava pod sloganom ''Popunimo prazninu u znanju, prevenciji i podršci osobama koje žive sa HIV-om''. Opširnije...

Svetski dan hrane - 16. oktobar 2014. godine

Oktobar – mesec pravilne ishrane

Svetski dan hrane, 16. oktobar ove godine se obeležava pod sloganom “Brini o zemlji, nahrani svet”.Generalna skupština Ujedinjenih nacija je odredila 2014. godinu kao "Međunarodnu godinu porodične poljoprivrede". U Srbiji se 16. Oktobar - Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Opširnije...

Svеtsкi dаn srcа - 29. sеptеmbаr 2014. godine

„U srcu zdrаvljа”

Оvе gоdinе Svеtsкi dаn srcа оbеlеžаvа sе pоd slоgаnоm „U srcu zdrаvljа” i imа zа cilj dа istакnе vаžnоst glоbаlnоg pокrеtа. Оvоgоdišnji Svеtsкi dаn srcа svојim pоruкаmа trеbа dа pокrеnе svакоg pојеdincа nа акtivnоsti којimа bi zаštitiо i оčuvао svоје zdrаvljе, а istоvrеmеnо i dа pоdstičе prоmеnе nа nivоu lокаlnе zајеdnicе i društvа.
Svеtsкi dаn srcа 2014. gоdinе usmеrеn је nа stvаrаnjе zdrаvоg окružеnjа које bi оmоgućilо ljudimа dа nаprаvе pоzitivnе prоmеnе које mоgu dа smаnjе riziк оd srčаnih bоlеsti i mоždаnоg udаrа, nаglаšаvајući znаčај zdrаvih stilоvа živоtа, као i znаčај prеvеnciје fакtоrа riziка zа nаstаnак bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа u svim pоpulаciоnim grupаmа. Opširnije...

XIV Nedelja zdravlja usta i zuba - 2014. godina

„Zdrav osmeh – lep osmeh”
Nedelja zdravlja usta i zuba se u Srbiji tradicionalno, od 1991. godine obeležava  u trećoj nedelji maja meseca sa ciljem ukazivanja na značaj oralnog zdravlja i podsticanja zajednice na aktivnosti koje treba da doprinesu unapređivanju oralnog zdravlja stanovništva. Nedelja zdravlja usta i zuba se obeležava brojnim aktivnostima kao što su javne i druge manifestacije u kojima učestvuje stručna javnost, ali i opšta populacija, a posebno su aktivna deca predškolskog i osnovno školskog uzrasta, nastavnici i roditelji. Opširnije...

Svetski dan bez duvanskog dima – 31. maj 2014. godine

Više cene duvana - Povećnje poreza na duvan
Svake godine, 31. maja, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvanskog dima, ističući zdravstvene rizike povezane sa korišćenjem duvana i zalažući se za primenu delotvornih mera za smanjenje upotrebe duvana. Krajnji cilj obeležavanja Svetskog dana bez duvanskog dima je da doprinese zaštiti sadašnje i buduće generacije ne samo od razornih posledica po zdravlje, nego i od društvenih, ekoloških i ekonomskih loših posledica upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu. Opširnije...

Uputstvo za sprovođenje mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u poplavljenim područjima, posle povlačenja poplavnog talasa

Opširnije...

Strana 1 od 5

© 2014 Zavod za javno zdravlje Kruševac. Sva prava zadržana.