Vazduh

Kontinuirano merenje aerozagađenja komunalne sredine grada Kruševca

Kontinuirano merenje aerozagađenja komunalne sredine grada Kruševca vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha koji je donela Vlada Republike Srbije i Programom SO Kruševac.

Vrsta i obim ispitivanja:

  • ispitivanje stepena zagađenosti vazduha osnovnim i specifičnim zagađujućim materijama obuhvata 11 vrsta ispitivanja sa ukupno 4.800 uzoraka za godinu dana
  • ispitivanja se vrše na 5 mernih mesta u komunalnoj sredini grada (Trg Pobede, Trg Mladih, Bazeni i Bivolje) i na mernom mestu deponija Srnje (merenje specifičnih zagađivača).

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA