Voda

Zdravstena ispravnost vode za piće Rasinskog okruga

Zavod za javno zdravlje Kruševac u okviru svoje osnovne delatnosti vrši kontrolu zdrastvene ispravnosti vode za piće sa teritorije rasinskog okruga. Kontrola podrazumeva:

  • Nadzor nad izvorišnim bunarima,
  • Nadzor nad sistemom za prečišćavanje vode,
  • Nadzor nad dezinfekcionim sistemom i distributivnom mrežom.

Uzorkovanje vode za mikrobiološki i fizičko-hemijski pregled vrši se u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ 42/98).
Cilj redovne kontrole je zaštita zdravlja potrošača i sprečavanje pojave hidrične epidemije. Na teritoriji rasinskog okruga imamo šest gradskih vodovoda i 34 seoska koji su pod kontrolom Zavoda za javno zdravlje Kruševac. Svi gradski vodovodi zadovoljavaju kriterijume koji se koriste pri proceni vode za piće. Seoski vodovodi su takođe pod redovnom kontrolom, ali je učestalost uzorkovanja i broj uzoraka znanto manji.

Nadzor nad vodosnabdevanjem

- centralni način snabdevanja vodom gradskih naselja

Svi centralni vodovodi na teritoriji Rasinskog okruga stavljeni su pod javnu zdravstvenu kontrolu od strane Zavoda za javno zdravlje iz Kruševca, a kontrola vode sprovodi se prema odredbama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. List SRJ br. 42/98 i br. 4/99).

Prečišćavanje sirove vode za piće vrše gradski vodovodi u: Kruševcu, Aleksandrovcu i Varvarinu. Dezinfekcija vode obavlja se u svim gradskim vodovodima. Ovaj vodovod se ne koristi za snabdevanje stanovništva vodom za piće i pripremanje hrane, zbog povećanog sadržaja nitrita, nitrata i amonijaka.

Rezultati ispitivanja higijenske ispravnosti vode za piće iz centralnih vodovoda dati su po opštinama. Bakteriološka neispravnost po opštinama je manja u odnosu na prošlu godinu u svim opštinama osim u vodovodu Kruševac, a najveća bakteriološka neispravnost bila je u vodovodu Ćićevac zbog neredovnog hlorisanja vode.

Uzroci bakteriološke neispravnosti sadržani su u povećanom broju svih živih klica i prisustvu klica indikatora fekalnog zagađenja.

Uzroci hemijske neispravnosti u vodovodu u Varvarinu vezani su za povećan sadržaj gvožđa, mutnoće i boje, a kod vodovoda u Ćićevcu zbog povećanog sadržaja nitrita, mangana i nitrata.

- centralni način snabdevanja vodom za piće seoskih naselja

Iz prikaza sanitarno-higijenskih karakteristika seoskih vodovoda i rezultata ispitivanja vode na higijensku ispravnost nedvosmisleno se može zaključiti da korišćenje vode iz ovih vodnih objekata predstavlja veoma veliki rizik po zdravlje stanovništva zbog visokog procenta mikrobiološke i hemijske neispravnosti.

Uzroci ovakog stanja su mnogobrojni:

  • nestručna izgradnja i zaštita izvorišta
  • nedostatak redovne dezinfekcije i kontrole vode
  • nerešeno pitanje vlasništva
  • nemogućnost inspekcijskih službi da naloži preduzimanje mera zaštite i redovne kontrole ispravnosti vode
  • nezainteresovanost korisnika za rešavanje ovog problema,

Najčešći uzrok mikrobiološke neispravnosti je prisustvo klica indikatora fekalnog zagađenja, a hemijska neispravnost se vidi u prisustvu povećanog sadržaja nitrata, nitrita, gvožđa, mangana i organskih materija.

- lokalni način vodosnabdevanja – javni vodni objekti

Snabdevanje stanovništva vodom za piće putem lokalnih vodnih objekata nije rešeno na zadovoljavajući način zbog sanitarno-higijenskih nedostataka kod većeg broja ovih objekata, nesprovođenja redovne dezinfekcije, neobezbeđene redovne kontrole higijenske ispravnosti vode i neadekvatne zaštite izvorišta, što se negativno odražava na ispravnost vode, posebno u mikrobiološkom pogledu. Opšti je zaključak da ovi vodni objekti predstavljaju epidemiološki rizik za korisnike koji se, makar i povremeno, snabdevaju vodom za piće.

Dispozicija otpadnih materija

- centaralni način dispozicije otpadnih voda

Centaralni način dispozicije otpadnih voda obavlja se samo u gradskim nasiljima u svim opštinama Rasinskog okruga. Konačna dispozicija neprečišćenih otpadni voda vrši se u vodotoke Zapadne Morave, Rasine i Velike Morave ugrožavajući na taj način kvalitet površinskih i podzemnih voda što se negativno može odraziti na izvorišta za snabdevanje vodom za piće u slivu svih reka.

Neprečišćene otpadne vode Brusa i Blaca u velikoj meri ugrožavaju kvalitet vode akumilacije “Ćelije” koje služi kao izvorište za snabdevanje vodom za piće grada Kruševca i okolnih naselja.

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA