Finansijski izvestaji u periodu 01.01.-31.12.2012. god.

Bilans stanja na dan 31.12.2012. god.

Bilans prihoda i rashoda u periodu 01.01.-31.12.2012. god.

Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu 01.01.-31.12.2012. god.

Izveštaj o novčanim tokovima u periodu 01.01.-31.12.2012. god.

Izveštaj o izvršenju buđeta u periodu 01.01.-31.12.2012. god.

Stanje neizmirenih obaveza  prema dobavljačima na dan 31.12.2012. god.

Nenaplaćena potraživanja zdravstvene ustanove na dan 31.12.2012. god.

Odstupanja od novčanog toka u periodu 01.01.-31.12.2012. god.

Obrazac za participaciju u periodu 01.01.-31.12.2012. god.